Ajakirja tellimine

Ajakirja Digi tellimiseks mine Telli.ee tellimiskeskkonda.

E-arve püsimakselepingu puhul on ajakirja hind 2,99 eurot koos. Kuue kuu tellimuse maksumus on 19 eurot ja kaheteist kuu tellimus maksab 35 eurot.

Ajakiri Digi ilmub kord kuus.